28/8/07

“Obras y no palabras”

Les carreteres hondurenyes (pràcticament sense senyals de trànsit) estan plenes de rètols amb aquest lema. N’hi ha molts i els signa la SOPTRAVI que és una mena departament oficial d’obres públiques. No sé de quines paraules parlarà però d’obres a les carreteres no se n’ha vist cap. Potser es que estan totes finalitzades? Tot és possible a Hondures, però hi molts trams de carretera on no sembla que s’hi hagi treballat en molts anys.

D’altra banda, el lema ens és familiar, no? La publicitat política sembla que ha exhaurit les seva creativitat a tot el planeta. (CA)