7/8/07

Bèsties

Per Jutiapa es veuen força bèsties. Hi ha vaques (que anomenen “reses”) a molt prats. No tenen la ramaderia estabulada. També algun xai, però molt pocs. Sovint veus cavalls pasturant i de tant en tant algun genet. Allò que més es veu, especialment per les comunitats, son les gallines, sempre lliures sense cap tancat. Sovint se’t poden creuar pel camí quan vas en “carro”. Les gallines s’alternen i conviuen harmònicament amb els “chanchos” (porcs) que tampoc estan estabulats i tels pots trobar arreu. Entren i surten de les cases, passegen per la carretera... No sé si sorgeixen problemes sobre la propietat de les gallines o els “chanchos”. De porcs, però, les famílies d’aquestes comunitats pobres només en solen tenir un i segurament ja el deuen conèixer prou bé tot i que campi per allà on vulgui. No sé si sempre tornen a casa fidels com els gossos (o com la “porca misèria”).

Parlant de gossos, aquest si que és l’animal omnipresent a Hondures o, si més no a Jutiapa. De gossos si que n’hi ha arreu i passegen per allà on volen amb tota llibertat. Cap duu collar ni res semblant. Sovint se’ls veu força magres.

Si n’hi ha que tenen el toro (de gònades inflades), d’altres l’estarrufat gall francès o l’humil burro, el gos bé podria ser un símbol d’Hondures. (CA).